Kontakt

logo Frigg Systems

Frigg Systems Sp. z o.o
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Tel.: +48 32 726 10 00

KRS: 0000938173
NIP: PL6343004578

Frigg Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000938173, kapitał zakładowy 5000 PLN.

Napisz do nas